Jawatan Kosong : Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Share

Kongsi Di Facebook Anda!JAWATAN KOSONG


Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan secara tetap/kontrak/sementara seperti berikut :-JAWATAN AKADEMIK
BIL
NAMA JAWATAN
GRED
1
PROFESOR
KHAS C/ VK7
2
PROFESOR MADYA
DS53
3
PENSYARAH UNIVERSITI
DS45/ DS51
4
GURU BAHASA
DG 41
5
TUTOR
DA41
6
PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL (PENGAJAR)
J41, J43, J47, J51BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DIPERLUKAN BAGI JAWATAN AKADEMIK[a].    FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM SEKITAR

Teknologi Pembinaan * Pembinaan Lestari * Rekabentuk Bangunan Hijau * Kecekapan Tenaga Bangunan * Kualiti Persekitaran Bangunan * Akustik Bangunan * Kejuruteraan Bangunan * Kejuruteraan Teknologi * Sains Bangunan * Alam Bina * Perkhidmatan Bangunan * Kejuruteraan Geoteknik * Kejuruteraan Asas * Geologi * Kejuruteraan Jalan Raya * Kejuruteraan Trafik * Kejuruteraan Struktur * Bahan Kejuruteraan Awam * Teknologi Konkrit * Kejuruteraan Pantai * Kejuruteraan Air Ribut Bandar * Kejuruteraan Air Bumi[b].    FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN

Metallurgi * Seramik * Bahan Nano * Polimer * Teknologi Komposit * Membran * Reka bentuk Produk * Ergonomik Dan Optimumsasi * Analisa Kegagalan * Reka bentuk Berbantu Komputer * Kejuruteraan Industri * Alatan Dan Die * Mesin Lanjutan (Mesin Deras dan Mesin Laser) * Automasi * Sistem Pembuatan Lanjutan * Penyelidikan Operasi * Akustik * Keselamatan Dan Dinamik Kenderaan * Getaran * Kejuruteraan Kawalan * Kekuatan Bahan * CFD dan Tribologi * Proses Loji, Pengawalan dan Instrumentasi * Loji Kuasa dan Teknologi Bahan Api * Aerodinamik dan Dinamik Bendalir * Dorongan Pesawat dan Sistem * Undang-undang dan Pengurusan Udara * Kawalan, Struktur dan Reka bentuk Pesawat * Avionik[c].    FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK


Satellite Communication * Optical Communication * Wireless Communication * Wireless Sensor Network * Digital/ Data Communication * Digital Signal Processing * Industrial Robotics & Mobile Robot * Neural Network & Fuzzy Logic * Mechatronic System * Industrial Automation * Computer Architecture * Computer Aided Design * Embedded Systems * Computer Security * Computer Networking * Medical Electronics Engineering (Biosensors and Bioelectronics, Medical Physiology  and Instrumentation) * Electronics and Microelectronics (Audio Video System, IC Analysis) * Communication * Computer (Hardware and Software) * Automation * Control[d].    FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI

Mekanik Tanah * Rekabentuk Struktur * Analisis Struktur * Mekanik Bahan * Undang-undang Harta Tanah * Ekonomi Tanah * Sistem Maklumat Harta Tanah * Kaedah Kuantatif Untuk Harta Tanah * Pengurusan Teknologi/ Kewangan/ Perakaunan/ Pengeluaran/ / Operasi/ Pembuatan[e].    FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL

Sains Sukan * Sosiologi Pendidikan * Kurikulum * Falsafah Pendidikan * Mekatronik * Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara * Automotif * Kimpalan Dan Fabrikasi Logam * Binaan Bangaunan * Kerja Kayu * Jalanraya * Kejuruteraan Reka bentuk Industri * Reka bentuk Grafik[f].    FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN  MULTIMEDIA

       Teknologi Web * Keselamatan (Data, Maklumat, Komputer, Rangkaian)[g].    PUSAT PENGAJIAN SAINS


Matematik Gunaan * Matematik Industri * Pengoptimunan * Komputasi Saintifik * Matematik Komputasi * Statistik Gunaan * Statistik Industri * Forecasting * Matematik Fuzzy * Fizik Bahan * Fizik Pengkomputeran * Fizik Optik * Fizik Kesihatan * Fizik Instrumentasi * Fizik Fotonik * Fizik Teori * Fizik Kuantum * Kimia Analisis * Kimia Katalis * Kimia Persekitaran * Kimia Bahan * Kimia Sumber Asli * Kimia Oleo * Kimia Sintesis * Kimia Sains Makanan[h].    PUSAT PENGAJIAN KEMANUSIAAN DAN KOMUNIKASI

Sosiologi dan Antropologi * Sains Pembangunan * Pentadbiran Awam * Pengajian Islam (Syariah/ Usuluddin/ Sejarah Islam) * Pengurusan Islam * Pentadbiran Islam * Ekonomi Islam (Ekonomi Perbandingan) * TESL * TESOL * Applied Linguistics (English) * English for Specific Purposes (ESP) * Business Communication * Organizational Communication * Journalism * Mass Communication * Developmental Communication * Public Relations * Human Communication * Computer Mediated Communication * Communication Technology * Broadcasting * Media Studies * Technical Communication * Critical Thinking * Creative Thinking * Corporate Communication * Profesional Communication * Persuasive Communication * Inter-Cultural Communication1. SYARAT LANTIKAN

Bagi syarat lantikan, sila klik di senarai nama jawatan yang di pohon.    


2. PENETAPAN GAJI PERMULAAN

Gaji permulaan yang lebih tinggi pada P1T1 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik UTHM berasaskan kepada kelayakan, pengalaman kerja atau kemahiran yang mana berkaitan.


3.    IMBUHAN DAN ELAUN BERKAITAN (BERDASARKAN GRED GAJI)


Antara Imbuhan yang diberikan adalah termasuk Imbuhan Tetap Perumahan/Imbuhan Tetap Keraian/Imbuhan Tetap Khidmat Awam/Imbuhan Tetap Gred Khas dan lain-lain elaun yang berkuatkuasa.


4.    KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN (TERTAKLUK KEPADA KELAYAKAN)


(a) Pinjaman Kenderaan
(b) Pinjaman Komputer
(c) Pinjaman/Pembiayaan Perumahan Kerajaan Persekutuan5.    SYARAT KEWARGENEGARAAN DAN UMUR (PADA TARIKH TUTUP IKLAN)


Pemohon hendaklah terdiri daripada warganegara Malaysia dan calon-calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh lantikan bagi lantikan tetap/sementara.


6.    TEMPOH PERCUBAAN

Calon-calon lantikan terus dikehendaki menjalani tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun.


7.    SYARAT-SYARAT UMUM


Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan yang dibuat ke atasnya dari masa ke semasa. Pemohon-pemohon yang mempunyai Ijazah Luar Negara hendaklah menyertakan surat pengesahan pengiktirafan ijazah dari Unit Dasar dan Pengiktirafan, Bahagian Latihan, Jabatan Perkhidmatan Awam (Malaysia).


8.    PERMOHONAN OLEH PEGAWAI SEDANG BERKHIDMAT


Pemohon-pemohon yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan / Badan Berkanun hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing bersama salinan Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini dan salinan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan.  Borang permohonan yang tidak lengkap diisi akan ditolak termasuk tidak menyertakan salinan dokumen yang dikehendaki dan permohonan yang lewat diterima tidak akan dilayan.


9.    CARA MEMOHON

(a) Permohonan secara 'online' melalui laman web http://www.uthm.edu.my kecuali bagi jawatan Profesor dan Profesor Madya. Sila patuhi arahan-arahan berkaitan.

(b) Bagi jawatan Profesor dan Profesor Madya, borang permohonan boleh didapati dengan hadir sendiri di Pejabat Pendaftar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) yang beralamat seperti di bawah atau di muat turun dari laman web Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) di http://www.uthm.edu.my

(c)    Borang yang lengkap diisi berserta sijil dan dokumen yang berkaitan dan telah disahkan hendaklah dicatatkan nama jawatan di penjuru sebelah kiri atas sampul surat dan dialamatkan ke Pejabat Pendaftar UTHM seperti alamat di bawah:-

Pejabat Pendaftar
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
86400 Parit Raja
Batu Pahat, Johor
No. Tel. : 07-4537000 / 07-4537108/ 07-4537112
(u.p : Unit Perjawatan & Perkhidmatan Akademik)


(d)    Permohonan menggunakan borang permohonan seperti berikut AKAN DITOLAK:-


(i)    tidak lengkap atau tidak terang;
(ii)    tidak mengemukakan semua dokumen termasuk sijil-sijil kelayakan akademik;
(iii)    tidak menulis nombor kad pengenalan;
(iii) tidak mengemukakan melalui Ketua Jabatan bagi pegawai sedang berkhidmat; dan
(iv) tiada pengesahan sijil-sijil berkaitan dan tidak ditandatangani.10.    TARIKH TUTUP PERMOHONAN
      
       Jawatan Akademik        -    Terbuka


11.    KETERANGAN AM

(a) Calon-calon   yang  berjaya  disenarai  pendek  sahaja akan dipanggil temuduga.
(b) Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan daripada pihak UTHM selepas enam (6) bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka TIDAK BERJAYA.

(c) TEMPOH SAHLAKU permohonan adalah selama enam (6) bulan dari tarikh permohonan diterima. Sebarang permohonan selepas tamat tempoh sahlaku hendaklah menggunakan borang permohonan yang baru.


Jawatan Berkaitan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Disclaimer

All job ads and career information published in the myportalkerjaya.blogspot.com is intended to assist you in finding job vacancies in the government sector and private sector, this blog is above initiatives myportalkerjaya .blogspot.com and no relation to any departments and companies.

myportalkerjaya.blogspot.com not guarantee the accuracy, errors and changes the information published. myportalkerjaya.blogspot.com also not be liable for any losses when using the information in this blog.

Update Terus Ke Email Anda

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Semak Email Untuk Pengesahan

Sektor Pilihan

Ebook Terbaik

There was an error in this gadget

Statistik


Powered by  MyPagerank.Net

Total Pageviews

How To Get the Job Interview

Scoring the interview for the job that you want doesn’t have to be rocket science. Sometimes you can score that interview by simply making a phone call. There are many ways that people go about trying to get an interview. The methods of achieving one vary by company. It is best to know what the company’s application process is before taking your first step.

Generally, when a company is hiring they post an ad in the newspaper or an online job bank. How to contact them is usually included in the ad as well. You don’t want to email a resume to a company that is requesting that you walk in with your resume. You don’t want to call a company that requires a faxed resume etc. Ignoring their initial contacting information will guarantee that you will not get that interview because you have already proven that you can’t follow simple directions.

Sometimes, you can get a job lead from a friend before the job has been posted. If this is the case, you can either ask the friend to give the employer your resume and cover letter. If your friend doesn’t actually work where the lead came from, you can try calling about the position and ask what the application procedure is.

There are four general methods of applying for a job, and they include these basic methods.

Sending a Resume

Some companies prefer that you mail in your resume. For this type of approach, it is best to include a cover letter with your resume. The cover is a basic letter that describes the position that you are interest in and a few details of your qualifications and skills. It is basically your lead in to your resume. Before writing your cover letter, you should know whom the letter is to be addressed to. You never want to begin a cover letter with “Dear Sir or Madame” or “To whom it may Concern”. It shows that you have not prepared, and that you are not looking for a specific position with their company, but any job that you can get your hands on. Basically, it is disrespectful to your prospective employer.

Emailing Your Resume

Emailing resumes is becoming a commonplace way for recruiters to get resumes. Most companies offer this method as an alternative to the others. However, there are few tips on how you should go about it.
You should attach your resume as a word document or PDF file. These are the most common formats and what most companies will accept. The subject line should read like this: Smith, John (clerical position)This makes it easy for the recruiter to know who the email is from, and what it pertains to. It also assures that your email will be read.
Sometimes there are specific methods for addressing an emailed resume. Some companies have certain subject line requirements so follow them. If your company wants you to paste your resume, don’t send attachments because your email will be deleted right away.

Faxing Your Resume

Again, you will need to include a cover letter when you fax in your resume. If you are not using your own fax machine, be sure to include your proper contact information. The rules for your cover letter are the same as for mailing your resume. More about cover letters will be provided a bit later on in this book.

Walk-In Your Resume

For this type of application procedure, you will want to dress appropriately. You would want to dress just like you would for an interview. Company’s usually ask you to do this if you are going to be working directly with customers. They ask for a walk in because they want to get a look at your grooming habits right away. Sometimes, a walk in will have the employer giving you a brief interview on the spot, to see if they will require a formal interview later. So be on your best and most appropriate behavior.

Also, walk-ins do not require you to bring in a cover letter with your resume. Your appearance is sort of the cover letter. Sometimes, you will be requested to fill out an application form as well. Smile and be polite, no matter who you are talking to. That could be the difference between getting an interview and just taking an extra trip for nothing.

Telephoning for an Interview

It is not particularly common anymore for companies to ask you to call them for an interview. That is usually saved for jobs that include sales and/or jobs that are not so easily applied for by the other methods. Telephoning for an interview is a bit common when a company requires that you be on the phone a lot. It gives them a feel for the quality and the personality of the person on the phone. When making this type of interview request, always speak in a clean and clear manner. Be polite and prepared to answer any questions that may be asked of you. You might approach the telephone interview like this:

“Hello Mr. Brown, I am Mike Sandal. I am calling with regards to your ad in the Post about the clerical position”. If you are asked your experience and/or previous work experience, be prepared to answer quickly and explain how long you have been doing that type of work and give a brief description of your duties.