Jawatan Kosong : Majlis Daerah Tapah

Share

Kongsi Di Facebook Anda!


SYARAT DAN KELAYAKAN UNTUK MENGISI JAWATAN KOSONG

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia dan keutamaan kepada rakyat DYMM Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan yang berumur tidak kurang daripada 18 tahun untuk mengisi jawatan-jawatan berikut :

a. Jawatan : Penolong Pegawai Penilaian
  Gred : W27
  Kumpulan : Sokongan
  Jadual Gaji :
  P1T1 RM1209.09 - P1T26 RM3031.64
  P2T1 RM1278.67 - P2T26 RM3217.79
  P3T1 RM1351.27 - P3T26 RM3409.80


Syarat Lantikan:

i) Diploma dalam bidang Pengurusan Harta Benda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada Gred W27: P1T6 RM1541.84]; dan

ii) lulus B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Penilaian adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk KPSL ke jawatan Penolong Pegawai Penilaian Gred W27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

i)mempunyai kelayakan di atas ; atau

ii) lulus Peperiksaan Khas; dan

iii) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.Deskripsi Tugas:

Memungut butir-butir mengenai jual beli harta, sewaan, hak milik tanah, mengira keluasan tanah, menganalisis butir-butir jual beli, mengawas dan melaksanakan urusan latihan dan pengurusan pentadbiran yang berkaitan.


b. Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
  Gred : N17
  Kumpulan : Sokongan
  Jadual Gaji :
  P1T1 RM820.38 - P1T24 RM2151.35
  P2T1 RM871.81 - P2T24 RM2272.50
  P3T1 RM924.75 - P3T24 RM2397.95


Kelayakan

i) Warganegara Malaysia;

ii) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

iv) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

(Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer dan/atau mengambil trengkas)Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentara Parlimen adalah layak dipertimbang untuk KPSL ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

i) mempunyai kelayakan di perenggan (iii) di atas; atau

ii) lulus Peperiksaan Khas; dan

iii) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan

Deskripsi Tugas:

Menjalankan tugas-tugas perkeranian selaras dengan fungsi tugas Jabatan/Bahagian yang berkenaan seperti tugas-tugas penyelenggaraan fail/dokumen, pengiraan, penyediaan laporan bulanan, statistik serta penyediaan.


c. Jawatan : Pembantu Tadbir (Kewangan)
  Gred : W17
  Kumpulan : Sokongan
  Jadual Gaji :
  P1T1 RM821.89 - P1T25 RM2152.86
  P2T1 RM873.32 - P2T25 RM2274.01
  P3T1 RM926.26 - P3T25 RM2399.46


Kelayakan

i) SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta kepujian dalam mata pelajaran Matematik atau Perdagangan atau Akaun pada peringkat peperiksaan tersebut; atau

ii) SPM serta sijil Perdagangan Malaysia Peringkat Pertengahan (Simpan Kira-kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. [Gaji permulaan ialah pada Gred W17: P1T2 RM871.80]; atau

iii) SPM serta Sijil Perdagangan Malaysia di Peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. [Gaji permulaan ialah pada Gred W17:P1T5 RM1021.53]: atau

iv) Sijil Pengurusan Perniagaan atau Sijil Penyimpanan Kira-kira daripada Politeknik di bawah Kementerian Pendidikan atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. [Gaji permulaan ialah pada Gred W17: P1T9 RM1221.17]; dan

v) Kepujian B.M (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.Deskripsi Tugas

Bertanggungjawab ke atas tugas-tugas kewangan sepenuh masa dengan membantu pihak pengurusan/penyelia dalam urusan-urusan seperti berikut:

(a) Menyedia dan mengemaskinikan belanjawan tahunan.

(b) Mengurus dan mengawal peruntukan

(c) Menyelenggara rekod dan menyediakan laporan perbelanjaan

(d) Mengurus, menyelenggara, memantau semua jenis panjar

(e) Mengurus, merekod dan mengambil tindakan susulan berhubung dengan pendahuluan diri, pendahuluan pelbagai, pinjaman komputer dan pinjaman kenderaan.


d. Jawatan : Pembantu Penilaian
  Gred : W17
  Kumpulan : Sokongan
  Jadual Gaji :
  P1T1 RM821.89 - P1T24 RM2152.86
  P2T1 RM873.32 - P2T24 RM2274.01
  P3T1 RM926.26 - P3T24 RM2399.46


Syarat Lantikan:

i)Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut;
(Gaji Permulaan ialah pada Gred W17:P1T1); ATAU

ii) Sijil Penilaian Harta Tanah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institut Penilaian Negara (INSPEN) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji Permulaan ialah pada Gred W17:P1T9); DAN

kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Deskripsi Tugas :

Menerima arahan dan menjalankan penilaian harta tanah dan pentadbiran, menerima arahan tugas informasi harta tanah, menerima arahan dan menjalankan latihan dan penyelidikan, mendapatkan kelulusan terhadap nilaian yang melebihi kuasa untuk melaporkannya dan lain-lain kelulusan terhadap perkara dinyatakan di atas.


e. Jawatan : Pembantu Penguat Kuasa
  Gred : N17
  Kumpulan : Sokongan
  Jadual Gaji :
  P1T1 RM820.38 - P1T24 RM2151.35
  P2T1 RM871.81 - P2T24 RM2272.50
  P3T1 RM924.75 - P3T24 RM2397.95


Syarat Lantikan:

1(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
(ii)bekas anggota Polis Diraja Malaysia atau Angkatan Tentera Malaysia yang berpangkat Koperal ke atas dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik dan berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan;

(b) mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut:
(i) tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;
(ii) berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;
(iii) mempunyai ukuran dada biasa sekurang-kurangnya 79sm dan semasa menarik nafas 84sm (lelaki sahaja);
(iv) lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata;
(v) pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
(vi) diakui sihat sesuai oleh Pegawai perubatan kerajaan; dan

(c) calon yang memiliki kelayakan di perenggan 1 (a) (i) atau (ii) di atas hendaklah lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Mealyu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau keluulsan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Deskripsi Tugas:

Membantu membuat operasi penguat kuasaan, penyediaan statistik penguat kuasaan, menyediakan rekod operasi dan pendakwaan, terlibat dengan saksi kes-kes pendakwaan dan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pegawai atasan dari masa ke semasa


f. Jawatan : Juruteknik Landskap
  Gred : J17
  Kumpulan : Sokongan
  Jadual Gaji :
  P1T1 RM843.06 - P1T26 RM2325.37
  P2T1 RM896.00 - P2T26 RM2452.46
  P3T1 RM950.45 - P3T26 RM2583.95


Syarat Lantikan:

i)Sijil Institut Pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada Gred J17:P1T8 RM1203.07]; atau

Sijil dalam bidang seni bina, perancang bandar dan wilayah atau kejuruteraan awam (seni bina) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
[Gaji permulaan ialah pada Gred J17:P1T9 RM1254.50]; atau

ii)lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Perhatian:

Melaksanakan kerja-kerja lapangan untuk pengumpulan maklumat tapak projek dan lapangan, surihan untuk penyediaan pelan landskap dan lukisan kerja pembinaan landskap, penyediaan lukisan ilustrasi projek dan cadangan pembangunan landskap, membantu pelaksanaan kerja pemantauan di lapangan bagi pembinaan landskap, membantu menjalankan kerja-kerja pengurusan projek pembangunan landskap, melaksana kerja-kerja lapangan bagi pengurusan dan penyelenggaraan landskap dan melaksanakan kerja-kerja merekod dan dokumentasi bagi pelaksanaan pembangunan landskap.

Cara memohon:

Semua permohonan hendaklah mengunakan borang MDT.(PKDM) – 1 yang boleh didapati Jabatan Khidmat Pengurusan Majlis Dearah Tapah secara percuma atau muat turun melalui laman web Majlis Daerah Tapah. atau

Klik sini untuk muat turun borang permohonanBorang permohonan yang lengkap di isi hendaklah dikemukakan kepada :

YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH TAPAH
JALAN STESYEN
35000 TAPAH
PERAK DARUL RIDZUAN

Catatan am:

1. Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga

2. Permohonan yang tidak menerima sabarang jawapan selepas enam bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonannya tidak berjaya


Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Jawatan Berkaitan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Disclaimer

All job ads and career information published in the myportalkerjaya.blogspot.com is intended to assist you in finding job vacancies in the government sector and private sector, this blog is above initiatives myportalkerjaya .blogspot.com and no relation to any departments and companies.

myportalkerjaya.blogspot.com not guarantee the accuracy, errors and changes the information published. myportalkerjaya.blogspot.com also not be liable for any losses when using the information in this blog.

Update Terus Ke Email Anda

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Semak Email Untuk Pengesahan

Sektor Pilihan

Ebook Terbaik

There was an error in this gadget

Statistik


Powered by  MyPagerank.Net

Total Pageviews

How To Get the Job Interview

Scoring the interview for the job that you want doesn’t have to be rocket science. Sometimes you can score that interview by simply making a phone call. There are many ways that people go about trying to get an interview. The methods of achieving one vary by company. It is best to know what the company’s application process is before taking your first step.

Generally, when a company is hiring they post an ad in the newspaper or an online job bank. How to contact them is usually included in the ad as well. You don’t want to email a resume to a company that is requesting that you walk in with your resume. You don’t want to call a company that requires a faxed resume etc. Ignoring their initial contacting information will guarantee that you will not get that interview because you have already proven that you can’t follow simple directions.

Sometimes, you can get a job lead from a friend before the job has been posted. If this is the case, you can either ask the friend to give the employer your resume and cover letter. If your friend doesn’t actually work where the lead came from, you can try calling about the position and ask what the application procedure is.

There are four general methods of applying for a job, and they include these basic methods.

Sending a Resume

Some companies prefer that you mail in your resume. For this type of approach, it is best to include a cover letter with your resume. The cover is a basic letter that describes the position that you are interest in and a few details of your qualifications and skills. It is basically your lead in to your resume. Before writing your cover letter, you should know whom the letter is to be addressed to. You never want to begin a cover letter with “Dear Sir or Madame” or “To whom it may Concern”. It shows that you have not prepared, and that you are not looking for a specific position with their company, but any job that you can get your hands on. Basically, it is disrespectful to your prospective employer.

Emailing Your Resume

Emailing resumes is becoming a commonplace way for recruiters to get resumes. Most companies offer this method as an alternative to the others. However, there are few tips on how you should go about it.
You should attach your resume as a word document or PDF file. These are the most common formats and what most companies will accept. The subject line should read like this: Smith, John (clerical position)This makes it easy for the recruiter to know who the email is from, and what it pertains to. It also assures that your email will be read.
Sometimes there are specific methods for addressing an emailed resume. Some companies have certain subject line requirements so follow them. If your company wants you to paste your resume, don’t send attachments because your email will be deleted right away.

Faxing Your Resume

Again, you will need to include a cover letter when you fax in your resume. If you are not using your own fax machine, be sure to include your proper contact information. The rules for your cover letter are the same as for mailing your resume. More about cover letters will be provided a bit later on in this book.

Walk-In Your Resume

For this type of application procedure, you will want to dress appropriately. You would want to dress just like you would for an interview. Company’s usually ask you to do this if you are going to be working directly with customers. They ask for a walk in because they want to get a look at your grooming habits right away. Sometimes, a walk in will have the employer giving you a brief interview on the spot, to see if they will require a formal interview later. So be on your best and most appropriate behavior.

Also, walk-ins do not require you to bring in a cover letter with your resume. Your appearance is sort of the cover letter. Sometimes, you will be requested to fill out an application form as well. Smile and be polite, no matter who you are talking to. That could be the difference between getting an interview and just taking an extra trip for nothing.

Telephoning for an Interview

It is not particularly common anymore for companies to ask you to call them for an interview. That is usually saved for jobs that include sales and/or jobs that are not so easily applied for by the other methods. Telephoning for an interview is a bit common when a company requires that you be on the phone a lot. It gives them a feel for the quality and the personality of the person on the phone. When making this type of interview request, always speak in a clean and clear manner. Be polite and prepared to answer any questions that may be asked of you. You might approach the telephone interview like this:

“Hello Mr. Brown, I am Mike Sandal. I am calling with regards to your ad in the Post about the clerical position”. If you are asked your experience and/or previous work experience, be prepared to answer quickly and explain how long you have been doing that type of work and give a brief description of your duties.