Jawatan Kosong : Majlis Perbandaran Port Dickson

Share

Kongsi Di Facebook Anda!
BIL. JAWATAN DAN GRED KUMPULAN PERKHIDMATAN JADUAL GAJI
1 Pegawai Penguatkuasa N41 Pengurusan dan Profesional P1T1 RM 1690.28 - P1T27 RM 4640.28
P2T1 RM 1784.90 - P2T27 RM 4918.55
P3T1 RM 1883.70 – P3T27 RM 5220.62
2 Penolong Akauntan W32 Sokongan P1T1 RM 2416.06 – P1T13 RM 3595.78
P2T1 RM 2626.30 – P2T13 RM 3914.98
3 Penolong Pegawai Penilaian W32 Sokongan P1T1 RM 2416.06 – P1T13 RM 3595.78
P2T1 RM 2626.30 – P2T13 RM 3914.98
4 Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U32 Sokongan P1T1 RM 1959.29 - P1T20 RM 3656.38
P2T1 RM 2104.49 - P2T20 RM 4034.43
5 Pembantu Penguatkuasa N22 Sokongan P1T1 RM 1915.43 – P1T12 RM 2838.04
P2T1 RM 2057.61 – P2T12 RM 3134.53
6 Pembantu Penilaian W22 Sokongan P1T1 RM 1916.94 – P1T12 RM 2839.55
P2T1 RM 2059.12 – P2T12 RM 3136.04
7 Juruteknik J17 Sokongan P1T1 RM 843.06 – P1T26 RM 2325.37
P2T1 RM 896.00 – P2T26 RM 2452.46
P3T1 RM 950.45 – P3T26 RM 2583.95
8 Pembantu Kesihatan Awam U17 Sokongan P1T1 RM 862.73 – P1T17 RM 1711.21
P2T1 RM 914.16 – P2T17 RM 1809.64
P3T1 RM 967.10 – P3T17 RM 1912.44
9 Pekerja Awam R4 Sokongan P1T1 RM 701.42 – P1T17 RM 1354.86
P2T1 RM 787.99 – P2T17 RM 1493.59
10 Penyelamat N1 Sokongan P1T1 RM 649.15 – P1T22 RM 1506.79
P2T1 RM 691.62 – P2T22 RM 1583.49
P3T1 RM 735.72 – P3T22 RM 1661.82
Jadual gaji diatas tidak termasuk Imbuhan Tetap Khidmat Awam, Imbuhan Tetap Perumahan, Bantuan Sara Hidup dan elaun-elaun lain.

B. SYARAT LANTIKAN

1. PEGAWAI PENGUATKUASA GRED N41 – KONTRAK (1 KEKOSONGAN)
1.1. a) Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ; ATAU
b) Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N41:P1T3); ATAU
c) bekas Penolong Penguasa Polis Diraja Malaysia atau Kapten Angkatan Tentera Malaysia atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik
1.2. Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut :-

 • (a) tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;
 • (b) berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;
 • (c) mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm dan semasa menarik nafas 84sm
     (lelaki sahaja);
 • (d) lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan
     V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata;
 • (e) pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
 • (f) diakui sihat dan sesuai oleh Pegawai Perubatan kerajaan, DAN

1.3. calon yang memiliki kelayakan di perenggan 1.1 (a) dan (b) di atas hendaklah lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
2. PENOLONG AKAUNTAN GRED W32 – TETAP (1 KEKOSONGAN)
2.1. Penolong Akauntan Gred W27 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Akauntan Gred W32 yang kosong apabila telah:-
 • (a) disahkan dalam perkhidmatan;
 • (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
 • (c) melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; dan
 • (d) diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan.

3. PENOLONG PEGAWAI PENILAIAN GRED W32 – TETAP (1 KEKOSONGAN)
3.1. Penolong Pegawai Penilaian Gred W27 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Pegawai Penilaian Gred W32 yang kosong apabila telah:-
 • (a) disahkan dalam perkhidmatan;
 • (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
 • (c) melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; dan
 • (d) diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan.

4. PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U32 – TETAP (1 KEKOSONGAN)
4.1. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U32 yang kosong apabila telah:-
 • (a) disahkan dalam perkhidmatan;
 • (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
 • (c) melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; dan
 • (d) diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan.

5. PEMBANTU PENGUATKUASA GRED N22 – TETAP (3 KEKOSONGAN)
5.1. Pembantu penguatkuasa Gred N17 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pembantu Penguatkuasa Gred N22 yang kosong apabila telah:-
 • (a) disahkan dalam perkhidmatan;
 • (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
 • (c) melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; dan
 • (d) diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan.

6. PEMBANTU PENILAIAN GRED W22 – TETAP (1 KEKOSONGAN)
6.1. Pembantu Penilaian Gred W17 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pembantu Penilaian Gred W22 yang kosong apabila telah:-
 • (a) disahkan dalam perkhidmatan;
 • (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
 • (c) melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; dan
 • (d) diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan.

7. JURUTEKNIK GRED J17 – KONTRAK (1 KEKOSONGAN)
7.1. Sijil dalam bidang Senibina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya, (Gaji permulaan ialah pada Gred J17: P1T9) ; dan
7.2. lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

8. PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U17 – TETAP (3 KEKOSONGAN)
8.1. a) Penilaian Menengah Rendah / Sijil Rendah Pelajaran atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan ; dan
b) Tamat dengan jayanya kursus latihan yang ditetapkan dan mendapat Sijil Pembantu Kesihatan Awam yang diiktiraf oleh kerajaan ; dan
8.2. lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah / Sijil Rendah Pelajaran atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

9. PEKERJA AWAM GRED R4 – TETAP (7 KEKOSONGAN)
9.1. Pekerja Awam Gred R1 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pekerja Awam Gred R4 yang kosong apabila telah:-
 • (a) disahkan dalam perkhidmatan;
 • (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
 • (c) melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; dan
 • (d) diperaku oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan.

10. PENYELAMAT GRED N1 – KONTRAK (1 KEKOSONGAN)
10.1. a) Berpelajaran di peringkat sekolah menengah rendah bantuan penuh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan ; atau
b) Mempunyai Sijil Pertolongan Cemas yang diiktiraf oleh kerajaan dan berkebolehan berenang. (Gaji permulaan ialah pada Gred N1:P1T3) ; dan
10.2. Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.

C. CARA MEMOHON
 • i) Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang permohonan yang boleh didapati
      daripada Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia, Majlis Perbandaran Port Dickson.
 • ii) Permohonan hendaklah disertakan dengan sekeping gambar berukuran pasport,
      salinan kad Pengenalan, Sijil Kelahiran, sijil-sijil, surat akuan dan lain-lain dokumen berkaitan
      yang telah diakui sah.
 • iii) Permohonan daripada pegawai-pegawai sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam,
      Badan Berkanun dan Kuasa Tempatan hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan.
      Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan hendaklah
      disertakan bersama.
 • iv) Nama Jawatan hendaklah ditulis dibahagian atas sebelah kiri sampul surat dan borang yang
      telah lengkap diisi hendaklah dialamatkan kepada:-
Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Port Dickson
Km. 1, Jalan Pantai
71009 Port Dickson

D. TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 15 APRIL 2010
E. CATATAN AM
 • i). Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga.
 • ii) Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup iklan
      hendaklah menganggap permohonan tidak berjaya.

Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Jawatan Berkaitan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Disclaimer

All job ads and career information published in the myportalkerjaya.blogspot.com is intended to assist you in finding job vacancies in the government sector and private sector, this blog is above initiatives myportalkerjaya .blogspot.com and no relation to any departments and companies.

myportalkerjaya.blogspot.com not guarantee the accuracy, errors and changes the information published. myportalkerjaya.blogspot.com also not be liable for any losses when using the information in this blog.

Update Terus Ke Email Anda

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Semak Email Untuk Pengesahan

Sektor Pilihan

Ebook Terbaik

There was an error in this gadget

Statistik


Powered by MyPagerank.Net

Total Pageviews

How To Get the Job Interview

Scoring the interview for the job that you want doesn’t have to be rocket science. Sometimes you can score that interview by simply making a phone call. There are many ways that people go about trying to get an interview. The methods of achieving one vary by company. It is best to know what the company’s application process is before taking your first step.

Generally, when a company is hiring they post an ad in the newspaper or an online job bank. How to contact them is usually included in the ad as well. You don’t want to email a resume to a company that is requesting that you walk in with your resume. You don’t want to call a company that requires a faxed resume etc. Ignoring their initial contacting information will guarantee that you will not get that interview because you have already proven that you can’t follow simple directions.

Sometimes, you can get a job lead from a friend before the job has been posted. If this is the case, you can either ask the friend to give the employer your resume and cover letter. If your friend doesn’t actually work where the lead came from, you can try calling about the position and ask what the application procedure is.

There are four general methods of applying for a job, and they include these basic methods.

Sending a Resume

Some companies prefer that you mail in your resume. For this type of approach, it is best to include a cover letter with your resume. The cover is a basic letter that describes the position that you are interest in and a few details of your qualifications and skills. It is basically your lead in to your resume. Before writing your cover letter, you should know whom the letter is to be addressed to. You never want to begin a cover letter with “Dear Sir or Madame” or “To whom it may Concern”. It shows that you have not prepared, and that you are not looking for a specific position with their company, but any job that you can get your hands on. Basically, it is disrespectful to your prospective employer.

Emailing Your Resume

Emailing resumes is becoming a commonplace way for recruiters to get resumes. Most companies offer this method as an alternative to the others. However, there are few tips on how you should go about it.
You should attach your resume as a word document or PDF file. These are the most common formats and what most companies will accept. The subject line should read like this: Smith, John (clerical position)This makes it easy for the recruiter to know who the email is from, and what it pertains to. It also assures that your email will be read.
Sometimes there are specific methods for addressing an emailed resume. Some companies have certain subject line requirements so follow them. If your company wants you to paste your resume, don’t send attachments because your email will be deleted right away.

Faxing Your Resume

Again, you will need to include a cover letter when you fax in your resume. If you are not using your own fax machine, be sure to include your proper contact information. The rules for your cover letter are the same as for mailing your resume. More about cover letters will be provided a bit later on in this book.

Walk-In Your Resume

For this type of application procedure, you will want to dress appropriately. You would want to dress just like you would for an interview. Company’s usually ask you to do this if you are going to be working directly with customers. They ask for a walk in because they want to get a look at your grooming habits right away. Sometimes, a walk in will have the employer giving you a brief interview on the spot, to see if they will require a formal interview later. So be on your best and most appropriate behavior.

Also, walk-ins do not require you to bring in a cover letter with your resume. Your appearance is sort of the cover letter. Sometimes, you will be requested to fill out an application form as well. Smile and be polite, no matter who you are talking to. That could be the difference between getting an interview and just taking an extra trip for nothing.

Telephoning for an Interview

It is not particularly common anymore for companies to ask you to call them for an interview. That is usually saved for jobs that include sales and/or jobs that are not so easily applied for by the other methods. Telephoning for an interview is a bit common when a company requires that you be on the phone a lot. It gives them a feel for the quality and the personality of the person on the phone. When making this type of interview request, always speak in a clean and clear manner. Be polite and prepared to answer any questions that may be asked of you. You might approach the telephone interview like this:

“Hello Mr. Brown, I am Mike Sandal. I am calling with regards to your ad in the Post about the clerical position”. If you are asked your experience and/or previous work experience, be prepared to answer quickly and explain how long you have been doing that type of work and give a brief description of your duties.