• Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta, Malaysia.

  Monday, January 18, 2010

  Jawatan Kosong : Pejabat Pengelola KDYMM Sultan Terengganu  Jawatan
  :
   PENOLONG AKAUNTAN
   Kod Gaji
  :
   W27
   Kod Skim
  :
   2210
   Jabatan
  :
   PEJABAT PENGELOLA KDYMM SULTAN TERENGGANU
   Klasifikasi
  :
   PERKHIDMATAN KEWANGAN
   Kumpulan Perkhidmatan
  :
   SOKONGAN

   Deskripsi Tugas
  :
  Melaksanakan, menyelia sistem operasi berkaitan dengan akaun pembayaran gaji, kutipan hasil, terimaan hasil, klasifikasi hasil, penyelenggaran buku tunai, daftar deposit, amanah dan penyediaan laporan tahunan.
   Taraf Jawatan
  :
  TETAP

   2. JADUAL GAJI :


  GRED
  JADUAL GAJI
  W27
  P1 T1 RM1209.09    -    P1 T26 RM3031.64
  W27
  P2 T1 RM1278.67    -    P2 T26 RM3217.79
  W27
  P3 T1 RM1351.27    -    P3 T26 RM3409.80

   3. SYARAT LANTIKAN :

  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-


  (a)

  berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;


  (b)
  (i)
  diploma dalam bidang pengajian perniagaan, kewangan, perbankan atau perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

  (Gaji permulaan ialah pada Gred W27 : P1 T5); atau  (ii)
  Licentiate of The Chartered Institute of Secretaries and Administrators of United Kingdom dalam bidang kewangan yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

  (Gaji permulaan ialah pada Gred W27 : P1T8);

  DAN
  (c)

  lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


   4. SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN :

  Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Akauntan dan Pembantu Tadbir (Kewangan) adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Akauntan Gred W27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-


  (a)
  (i)
  mempunyai kelayakan di perenggan 3 (b) di atas; atau  (ii)
  lulus Peperiksaan Khas; dan


  (b)

  berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.


  Klik disini dan pilih permohonan online untuk memohon secara online


  tarikh tutup : 19 Jan 2010

  Jawatan Berkaitan

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  Disclaimer

  All job ads and career information published in the myportalkerjaya.blogspot.com is intended to assist you in finding job vacancies in the government sector and private sector, this blog is above initiatives myportalkerjaya .blogspot.com and no relation to any departments and companies.

  myportalkerjaya.blogspot.com not guarantee the accuracy, errors and changes the information published. myportalkerjaya.blogspot.com also not be liable for any losses when using the information in this blog.

  Beauty

  Travel